22 Aralık 2009 Salı

Günün notu

Kuvvet ordudur. Düşmanlar milletimizi bağımsızlıktan mahrum etmek için evvela onu ordudan mahrum etmek çarelerine giriştiler. Kumandanlarımıza ve subaylarımıza tecavuz etmeye başladılar. Ordumuzu tamamen lağvederek milletin bağımsızlığını muhafaza için muhtaç olduğu dayanak noktasından mahrum etmeye teşebbüs ettiler. Herhalde ordu düşmanlarımızın birinci taaruz hedefi oldu. Orduyu imha etmek için de mutlaka subayları mahvetmek ve aşağılamak lazımdır. Bundan sonra milleti koyun sürüsü gibi boğazlamakta engeller ve müşkülat kalmaz.

Mustafa Kemal Atatürk

Hiç yorum yok: