29 Temmuz 2008 Salı

Türkiye Savaşta, evet, sıcak savaşta

Orhan PAK
www.turkhaberler.net/yazar/yazar3.htm

Türkiye savaşta, öyle psikolojik medyalojik filan değil, resmen savaşta... Savaş ABD' nin Irak'ı işgali ile başladı ve halen tüm hızıyla devam ediyor...

Türk - ABD (ve müttefikleri Yahudiler ve Kürtler) savaşı, Irak Kürt devletinin kaderi belli oluncaya kadar devam edecek... Ya ABD, Kürt devletini kurdurup Türkiye' yi mağlup edecek... Ya da konjonktürel gelişmeler sonucunda Kürt devleti devreden çıkacak, ve ABD çekilecek... Ve böylece Türk - ABD savaşı bitecek...

Savaşan taraflar Türkler ve Amerikalılar... Sıcak savaşta tetiği çekenler: Türkler (kendi çıkarlarını korumak için savaşıyorlar)... Karşı tarafta Amerikalılar hesabına tetiği çeken Kürt peşmergeler ve istihbari-medyatik-siyasi savaşı yapan yahudiler var...

Savaşın hedefi, Musul- Kerkük yani kuzey Irak petrolleri veya nam-ı diğer paket ismi, Kürt devleti...

Savaşın nihai amacı, Amerika için, Kürt devleti paketi altında, Ortadoğu' da İsrail' e enerji, petrol ve petro dolarlar eklemi yaparak, İsrail'i güçlendirmek, etkinlik ve toprak alanını genişletmek... Kuzey Irak petrol paralarının İsrail'e yönlendirilmesi sonucu, hem Suudi Arabistan gibi zengin bir ülke yaratmak, hem de her yıl ABD' den İsrail' e yollanan nakit hibe 30-50 milyar dolar paradan kurtulmak... Ayrıca kendi finansmanını kendi sağlayan (Irak petrollerini satarak) zengin bir müttefik, her zaman Amerikanın arayıp da bulamadığı şeydir (genellikle ABD müttefikleri hep ondan para talep ederler)...

Türkiye ise, zaten Kuzey Irak petrollerini Amerika' nın kendisine yedirmeyeceğini bildiği için, kötünün iyisi alternatifi olarak, Irak devletinin bütünlüğü peşinde koşmakta ve savaşın nihai hedefini böyle değerlendirmektedir (hiç olmazsa ileride zengin bir Arap komşuya mal satarım çabasındadır)...

Kürtler ise her zamanki gibi hayal peşinde, Kürt devleti diye birşey kurulup onlara bırakılacağını umut etmektedirler... Ama o kuzey Irak petrollerinin parasını Amerika Kürtlere de katiyen yedirmez... Kürtler yıllar önce İran' la birlik olup Irak devletine karşı çıkmış, sonra Irak ile birlik olup İran' a karşı çıkmış, sonra Rusya ile beraber olup Amerikaya karşı çıkmış ve de en son Amerika ile birlik olup vatanını (Irak' ı ) Amerika' ya satmıştır... Şimdi ise tüm Kürtler yahudi asıllı olduklarını söyleyip İsrail ve Amerikayı kandırma peşindedirler (Kürt devleti kurulup kuzey Irak petrol paraları üstüne oturana kadar !!!)... Ama inanın ne ABD ne İsrail bunu yemez, dün dostunu vatanını satanların, yarın kendilerini satacağını cin gibi bilirler... Zavallı Kürtler ne kadar dansözlük yaparlarsa yapsınlar, kimse o petrolleri onlara yedirmeyecektir... Ama Kürtler yine de, kafada haham takkesi sırtta haham cüppesi, belki bize de birşeyler kalır hevesiyle, Türkiye' ye kurşun sıkıp, Amerikalıların kendilerine helikopterlerle gönderdiği dolarları Ankara' da dağıttırıp Türkiye' yi karıştırma çabasındadırlar ...

Burada ara verip, Türk - ABD savaşına yani kuzey Irak petrol savaşına kafası basmayanlar için hemen bir açıklama yapmak durumundayız... Bu olay, iki eski okul arkadaşının, yağlı bir ihalede birbirlerine rakip olmalarına benzer... Yine birbirleri ile yemeğe giderler, gezmeye giderler, ama ihale çerçevesinde birbirlerinin gözünü oyarlar... Türk ABD ilişkileri görünürde mükemmeldir, dostçadır, halklar karşılıklı ziyaret edip birbirlerini severler... Ama araya petrol ve para girdi mi işin rengi değişir... Bir tarafta yukarıdakiler öpüşüp koklaşırken, alt tarafta görevliler birbirlerine kurşun sıkarlar, çuval geçirirler...

Artık 21. yüzyıl savaşları, sofrada karşılıklı gülerken, arkadan gizlice oturduğun iskemlenin ayağını kesmek şeklinde yapılmaktadır... Mesela Fransa - ABD karşılıklı fransız öpücüğü verecek kadar müttefiktir ama, dünyanın her yerinde birbirlerinin menfaatlerine çomak sokarlar... Mesela Suudi Arabistan koyu bir müslüman olarak şeklen Filistin dostu, İsrail düşmanı gözükür ama en yakın kankaları ABD ve İsrail' dir (aşırı dinci örgüt el -kaide başkanı Bin-ladin Suudi kraliyet ailesine mensuptur ama tüm dünya müslümanlarına savaş açan Amerika, Suudi ismini bir kere bile zikretmez, onları suçlamaz, aşırı müslüman derneklerine pompaladıkları paralar için uyarmaz)...


Neyse biz yine gelelim Türk -ABD sıcak savaşına... Savaşan taraflar ve müttefikleri şöyledir:

Türkiye cephesinde savaşan taraf sadece Türk Silahlı Kuvvetleridir... TSK, hem güneydoğuda sıcak savaş yapmakta, hem de Ankara ' da aktif olarak Türkiye Cumhuriyeti' nin bekaa' sını koruma savaşı yapmaktadır...

Türk Dışişleri, bakanlıkları ve yüksek yöneticilerimiz maalesef bu savaşta yer almamakta, maddi ve manevi ilişkilerine zarar gelmemesi için tarafsız kalma pozisyonuna yatmaktadırlar... Türkiye Cumhuriyeti' nin menfaatlerini korumakla yükümlü en yüksek sorumluların bir kısmı ise, maalesef Kürt akrabalığı ve dostluğu çerçevesinde, olayın klasik bir kuzey Irak kasaba yönetimi çekişmesi gibi algılanmasına özen göstermektedirler... Bazıları ise, şu veya bu nedenden dolayı, Amerika ile ters duruma düşmekten aşırı korkmakta, neredeyse sanki Türkiye Cumhuriyeti' nce seçilmiş değil de, Amerikan başkanı tarafından atanmış gibi acaip bir pozisyon sergilemektedirler...

Türk -ABD kuzey Irak savaşında, maalesef Türk ordusu tamamen yapayalnız, tamamen kendi insiyatifi ile savaşmaktadır....

Türk entel-dantelleri, Türk medyası, Türk işadamları maalesef Amerika' nın ekseninden çıkamamakta, parasal olarak kuyruklarından dünya sermayesine bağlı olduklarından, tatlı kar ve kolay para ile, vatanseverlik arasında gidip gelmektedirler... Özellikle yeni türeyen dinci zenginlerimiz ise, sadece nakit akışı peşinde koşmakta ve bağlılıklarını Türkiye Cumhuriyeti devletine değil, arap tabanlı ümmetçiliğe sunmaktadırlar... (Türk medyasının % 60' ını satın alan bu kesim, maalesef Türkiye Cumhuriyeti' ni korumayı kutsal görevi sayan TSK' ya bir düşman gibi davranmakta, hatta işi daha da ileriye götürerek "Türk" kelimesini ağzına bile almamaya, "ben Türk' üm" lafını yanlışlıkla bile olsa söylememeye özel ihtimam göstermektedirler)...

Savaşan tarafların diğer tarafında ise Amerika, İsrail, dünya yahudi cemiyetleri, kürtler, Amerika hesabına çalışan cemaatler, Amerika için medyacılık yapan patronlar vardır... Yandan destek verenler ise dünya sermayesinin paralarını Türkiye' de işletip tatlı karlar yapan Türk bankacılar ve bankerler vardır (ortalık karıştıkça faizler artar ve tabii karlar artar)... Tabii bir de aksesuar olarak, üç kuruş para için herşeye takla attıran gazeteciler, küçük ihaleciler, küçük görevliler vardır...

Amerika yukarıdan kuklacı gibi çalışmakta, kürtler tetiği çekmekte, yahudiler bizim yüksek yöneticilerin zayif taraflarini kataloglamakta, Amerika için çalışan cemaatçiler ise bizim askerleri ve vatanseverleri kataloglamakta, medyacılarda "çamur atılması vacip görülenleri" medya çamur bombardımanına tutmaktadırlar...

Herkesin ayrı bir nihai hedefi vardır: Amerika, antibiyotiği kendisinde olan, iç hastalıklı bir Türkiye' yi müttefik vurucu vassal gibi kullanmak isterken, İsrail kuzey Irak petrollerini istemekte, kürtler üç beş kuruş paranın yanında Saddam tipi şaşaalı bir devlet protokolü istemekte, cemaatler ise üstüne çöreklenecekleri Humeyni örneği hazır bir ülke peşinde koşmaktadırlar...

İşin en traji-komik yanı ise, Rumlar Ermeniler Yunanlılar gibi ezeli aktif düşmanlarımız ve Türkiye' yi zenginlikleri sömürülecek bir salak olarak algılayan AB (Avrupa Birliği) bile, kenarda sessizce oturup pasif bir şekilde bizi seyreylemekte ve halimize kıs kıs gülmektedirler...

Tabii ortam böyle olunca, Türk Sılahlı Kuvvetlerini yıkmak veya pasifize etmek, kuzey Irak petrol savaşını kazanmanın en kestirme yolu olduğu açıkça gözükmektedir... İşte herkesin anlamakta zorluk çektiği "Türk milletinin evlatları ve yöneticileri niye en değerli kurumları olan TSK' ye acımasızca saldırır" sorusunun cevabı da böylece ortaya çıkmaktadır...

Tabii bu oyun halkımıza, bir türban savaşı, bir fakirlerin zenginlerle savaşı, bir darbe savaşı, bir çete savaşı gibi sunulduğu için, günlük ekmek peşinde koşan iyi niyetli saf halkımız olayların farkında olamamaktadır... Bizim saf Anadolu insanımız hala tüm bu olanların bir dini özgürlük, bir gariban - zengin mücadelesi olduğunu zannetmektedir... Ey halkım size bir haberim var, bu oyunda siz sadece bir bakar anlamazsınız, büyük oyunda sizi oyuna bile almazlar, oyun öncesi ne idi iseniz, oyun sonunda da aynı seviyede kalırsanız şükredin.... (İyi ki bir Türk olarak genlerinizde binlerce yılın devlet tecrübesi var da, bizleri zavallı Irak' lılara yaptıkları gibi "demokrasi getireceğiz, özgürlük getireceğiz" diye kandıramıyorlar)...

Özetle, halen Türk -ABD sıcak savaşı tüm hızıyla devam etmektedir... Bu savaş gittikçe şiddetini arttıracak ve daha pis bir hal alacaktır...Bu savaş bitene kadar her türlü şok ekonomik kriz, sınırlarda yeni sıcak krizler veya burada teleffuz etmek istemediğim onlarca kötü şeyler olacaktır... Ta ki, kuzey Irak petrollerinin kaderi belli oluncaya kadar...

Burada anahtar Kürt devleti, kürtlerin istekleri değildir... Onlar sadece bu işin piyonlarıdır... Anahtar, İsrail' in bir şekilde kuzey Irak petrollerine konma hevesinden vazgeçmesidir... Tabii bu kadar yağlı bir kuyruktan, hiç kimse kendiliğinden vazgeçmek istemez... Sadece belki dünya konjonktüründeki gelişmeler veya Amerikanın bir nedenle değişen tutumu bu olayı buzdolabına kaldırabilir...

O gün gelene kadar, Türkiye ve Amerika sıcak savaş yapmaya devam edecektir... ( O zamana kadar oyuna kimler katılır, İran nerede olur, Suudiler nerede olur, İsrail nerede olur, AB nerede olur, bunların hepsini bekleyip göreceğiz)... Eğer bir dünya savaşı çıkacaksa bu kuzey Irak petrolleri açgözlülüğünden çıkacaktır...

Türkiye' nin geleceği içinde iki laf etmek gerekir: Türkiye' de öyle yeni bir kurtarıcı siyasi parti filan kurulacağı yoktur, kurulsa da oy alamaz... Türkiye Cumhuriyeti menfaatleri karşıtlarının elinde % 80 üstü medya gücü varken, pırlantayı çamurla sıvarlar, halka çakıl taşı diye yuttururlar... (Kendi sevdikleri çakıl taşlarını da, parlatıp pırlanta diye yuttururlar)....

Bir de üstüne üstlük halka birkaç milyar doları, altın lira ve pirinç sepeti şeklinde dağıttın mı, halk başkasını tanımaz gider oyunu pirinç sepetini verene verir... Altında yatan mantık ise şöyledir, "sen güzel şeyler söylüyorsun, ama o ilk ödemeyi yaptı bile !!!" ...

Burada da anahtar, güç ve medya sahiplerinin akıllarını başına alması ve doğruları halka anlatmasıdır... Kendilerini bir Rum, bir AB' li, bir ABD' li, bir Suudi Arap gibi görmeye devam eder ve Türkiye Cumhuriyeti' nde yaşayıp onun nimetlerinden faydalandıklarını unuturlarsa, uzun vadede bindikleri dalı kesmiş olurlar... Ama yakın gelecekte bunların bir "uyanma yapmasını ve vatan sevgisi ile dolu olarak yeniden dünyaya gelmesini" beklemek sadece hayalperestlik olur...

Ufukta, Türkiye Cumhuriyeti' ne inanan ve sevenlerin yapacağı en önemli şey olarak, gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerini koruyup kollamak olacağı gözükmektedir... Şu anda TSK tüm Türkiye Cumhuriyetini tek başına sırtlayıp götürmekte, kendini tüm tehlikelere karşı siper etmektedir...

Dahili ve harici bedhahlar ise toplu halde yurdumuzu kene gibi kemirmeye devam etmektedirler...

Ama Türk' ler için çaresizlik diye birşey yoktur... Zor zamanlar Türk' leri daha keskin, daha cesur, daha sert ve daha olgun yapar...

Birgün bir bakarsın, vatanın üstüne yeniden güneş doğmuş, düşmanlar geri kaçmış, arkalarında bıraktıkları işbirlikçileri ise "gözüm çıksın ki isteyerek yapmadım, beni kandırdılar komutanım" diye sana yağ çekmeye başlamış...

İşte bu kısmı daha gerçekçi görünüyor...

(Önemli not: Bu yazı sonrası kimse Amerika' ya, yahudilere, kürtlere düşman kesilmesin çünkü onlar kendi vatanları için çalışıyorlar... Sen de adam ol, vatanını sev, vatanını koru, vatanını ilerlet ve de fırsat gelince sen de onlardan pay kap )...

1 yorum:

oguz bulbul dedi ki...

Gerçekten çok doğru tespitler bunlar etkileyici yorumun için sana teşekkür ederim emeğine sağlık